OSIGURANJE

wienerstaedtischeBANER

Putno osiguranje

Uskoro krećete na put. Spremili ste sve potrebne brošure i putna dokumenta. Preostaje vam samo da obezbedite odgovarajuće osiguravajuće pokriće kako biste bezbrižno uživali u boravku u inostranstvu. To prepustite nama, to je naš posao.

Putno osiguranje pruža Vam potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na privremenom putovanju i boravku u inostranstvu u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja. Na taj način, potpunu brigu o Vama preuzimamo mi.

Troškovi medicinske, putne i pravne asistencije su veoma visoki u inostranstvu, tako da kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđujete da u slučaju bolesti ili nesrećnog slučaja navedene troškove plati osiguravajuća kompanija umesto Vas.

U slučaju da vaš zahtev za vizom bude odbijen, imate pravo na 100% povraćaj premije osiguranja.

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd

Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd, na srpskom tržištu posluje od februara 2003. godine. Kompanija je osnovana kao „green field“ investicija Viena Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG.

Viena Insurance Group, čiji smo deo, je vodeća austrijska osiguravajuća kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom poslovanja dugom 190 godina.